Didmeninių užsakymų platforma B2B klientams. Užregistruokite savo įmonę šiandien ir pradėkite užsisakyti: SPAUSKITE ČIA
Nemokamas pristatymas iš 288,10 €
Saugus apsipirkimas
Idosell security badge

Pridėkite produktus įvesdami kodus

Pridėkite CSV failą
Įveskite prekių kodus, kuriuos norite dėti į krepšelį masiškai (po kablelio, tarpu arba iš naujos eilutės). Pakartojus kodą daug kartų, šis elementas bus pridėtas tiek kartų, kiek jis pasirodys.

Parduotuvės taisyklės

§ 1. Apibrėžimai

 1. Nuostatai - šios Taisyklės, kuriose nurodomos nuotolinės prekybos sutarčių sudarymo per Internetinę parduotuvę taisyklės, šių sutarčių vykdymo taisyklės, nuotolinės prekybos sutarties šalių teisės ir pareigos bei skundų pateikimo tvarka. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apimtyje Taisyklės atitinkamai yra taisyklės, nurodytos 2 str. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str.
 2. Klientas - veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymas suteikia veiksnumą, sudarantis su Pardavėju nuotolinės prekybos sutartį.
 3. Vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį su verslininku, tiesiogiai nesusijusį su jo verslu ar profesine veikla.
 4. Individualus verslininkas – fizinis asmuo, sudarantis nuotolinio pardavimo sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ūkine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra tam asmeniui profesinio pobūdžio, ypač dėl jo verslo veiklos dalyko, kuris yra prieinamas. Centrinio registro ir informacijos apie ūkinę veiklą nuostatų pagrindu.
 5. Verslininkas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuriam įstatymas suteikia veiksnumą, savo vardu vykdantis verslą ar profesinę veiklą.
 6. Pardavėjas:
  CW Global Sp. z o.o.
  +48798990447,
  wholesale@cwstore.eu,
  PVM mokėtojo kodas PL7822920581
  REGON 524673242..
 7. Pardavėjo buveinės adresas:
  Tarnowska 23/2
  61-323 Poznań Lenkija.
 8. Internetinė parduotuvė  – Pardavėjo valdoma svetainė, pasiekiama šiais el. pašto adresais: https://candleworld.com.pl per kurią Klientas gali gauti informaciją apie Prekes ir jų prieinamumą bei pirkti Prekes ar užsisakyti paslaugą.
 9. Nuotolinės prekybos sutartis  – Prekių pardavimo sutartis / Skaitmeninės paslaugos ar Skaitmeninio Turinio (jei taikoma) pristatymo sutartis, sudaryta per Internetinę parduotuvę.
 10. Prekės - kilnojamas daiktas, kurį Klientas gali įsigyti Internetinėje parduotuvėje.
 11. Skaitmeninė paslauga – paslauga, leidžianti vartotojui:
  1. skaitmeninių duomenų generavimas, apdorojimas, saugojimas arba prieiga prie jų;
  2. bendras vartotojų ar kitų šios paslaugos naudotojų išsiųstų ar sugeneruotų duomenų skaitmenine forma naudojimas;
  3. kitos duomenų sąveikos formos.
 12. Skaitmeninis turinys – duomenys, sukurti ir pateikti skaitmenine forma.
 13. Internetinės parduotuvės privatumo politika ir slapukai - dokumentas, nurodantis išsamias asmens duomenų tvarkymo ir slapukų naudojimo taisykles. Privatumo ir slapukų politika yra Taisyklių 3 priedas ir yra prieinama svetainėje https://cwstore.eu/lt/privacy-and-cookie-notice.html .
 14. Patvarioji laikmena – tai medžiaga ar įrankis, leidžiantis Klientui arba Pardavėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad ateityje būtų galima prieiti prie informacijos tam tikrą laikotarpį, atitinkantį tikslus, kuriems ši informacija naudojama. leidžia atkurti saugomą informaciją nepakitusią, ypač paštu elektroniniu būdu.
 15. Elektroninė užsakymo forma  – elektroninė užsakymo pateikimo procedūra, kurią Pardavėjas pateikia Pirkėjui.
 16. Elektroninė grąžinimo forma  – elektroninė grąžinimo procedūra, kurią Pardavėjas pateikia Pirkėjui; galima rasti adresu https://cwstore.eu/lt/returns-open.html .
 17. Elektroninė skundo forma  – elektroninė skundų pateikimo procedūra, kurią Pardavėjas suteikia Pirkėjui; galima rasti adresu https://cwstore.eu/lt/rma-open.html .
 18. Užsakymo išsiuntimas – užsakymo patvirtinimas, Kliento paspaudus mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“, traktuojamas kaip Kliento įpareigojančio valios pareiškimas sudaryti su Pardavėju nuotolinės prekybos sutartį.
 19. Paskyra - Internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo IRT sistemoje saugomų duomenų apie konkretų Klientą ir jo pateiktus užsakymus bei sudarytas nuotolinio pardavimo sutartis rinkinys, kuriuo naudodamasis Klientas gali pateikti užsakymus, taip pat anuliuoti ar redaguoti ir tinkamu laiku sudaryti Pardavimo sutartis.
 20. Nuomonė apie užsakymo paslaugą arba atskirų Prekių nuomonė – subjektyvūs teiginiai ir įvertinimai, suteikiami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5.
 21. Prenumeratos užsakymas – užsakymas, automatiškai sukuriamas kaip prenumeratos dalis.
 22. Prenumerata - elektroninė paslauga, leidžianti automatiškai kurti Prenumeratos užsakymus konkrečioms Prekėms, atsižvelgiant į Kliento pasirinktą pakartojamumą, nereikalaujant atskirų užsakymų iki Prenumeratos pabaigos.
 23. Pasikartojantys mokėjimai – tai mokėjimai, atliekami automatiškai, tam tikrais ciklais, naudojami mokant už prenumeratos užsakymus. Įgyvendinama remiantis sutikimu, kurį Pirkėjas davė pradėdamas Abonementą

§ 2. Bendrosios nuostatos

 1. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų rūšys ir apimtis:
  1. Sudarant pardavimo internetu sutartis – Internetinėje parduotuvėje parduodamų Prekių apimtyje,
  2. registracijos ir Paskyros naudojimo internetinėje parduotuvėje taisyklės,
  3. nuomonių, komentarų ir įvertinimų pridėjimas - klientas gali pridėti nuomonę ar komentarą prie savo užsakymo,
  4. elektroninių laiškų siuntimas, kuriuose Pardavėjas patvirtina užsakymo gavimą, galimą apmokėjimo gavimą, užsakymo priėmimą vykdyti.
 2. Naudotis Elektronine parduotuve galima, jeigu Kliento naudojama IT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
  1. Dabartinės versijos interneto naršyklės, pvz.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. bet kokia programa, skirta failams peržiūrėti PDF formatu.
 3. Internetinės parduotuvės svetainėje patalpintas turinys, įskaitant Prekių aprašymus ir kainas, yra kvietimas sudaryti sutartį 2 str. Civilinio kodekso 71 str.
 4. Pardavėjas su šiomis Taisyklėmis ir priedais pateikia pagrindiniame puslapyje esančią nuorodą prieš sudarydamas nuotolinio pardavimo sutartį, jos metu ir po jos sudarymo. Pirkėjas gali jį atsisiųsti ir atsispausdinti.
 5. Siekdama užtikrinti su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų ir duomenų perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų saugumo lygį, ypač priemonių, kad neleistinai įgytų ir nepakeistų. asmenų asmens duomenų, siunčiamų internetu.

§ 3. Užsakymai

 1. Užsakymo pateikimas Internetinėje parduotuvėje gali būti atliekamas per Paskyrą arba pasirenkamas pirkimo variantas be registracijos, tokiu atveju sukuriama vidinė paskyra, kurios pagrindu Klientas gali susikurti Paskyrą. Vidinė paskyra saugoma tol, kol duomenys iš sistemos ištrinami arba Paskyra blokuojama.
 2. Pirkimas vykdomas užpildžius Elektroninės užsakymo formą, esančią Internetinės parduotuvės svetainėje. Užsakytų Prekių pasirinkimas atliekamas sudėjus jas į krepšelį. Elektroninėje užsakymo formoje nurodoma t.y. kokias Prekes, už kokią kainą ir kokiais kiekiais Klientas nori užsisakyti į jo nurodytą vietą. Klientas imasi atitinkamų techninių veiksmų pagal rodomus pranešimus.
 3. Klientui pateikus visus reikiamus duomenis, bus rodoma užsakymo suvestinė. Užsakymo suvestinėje bus pateikta informacija apie: Pardavėją identifikuojančius duomenis, užsakymo dalyką, užsakytų Prekių vienetą ir bendrą kainą, įskaitant pristatymo išlaidas ir kitas išlaidas, jei tokių yra, pasirinktą mokėjimo būdą, pasirinktą pristatymo būdą. , pristatymo laikas ir išlaidos.
 4. Jei sutarties dalykas yra skaitmeninio turinio ar Skaitmeninių paslaugų, kurie nėra įrašyti į materialiąją laikmeną, pristatymas arba paslaugos, teikiamos elektroniniu ar nuotoliniu būdu – Vartotojas papildomame užsakymui pateikti reikalingame langelyje, esančiame Elektroninėje užsakymo formoje, pateikia po sutikimo: „Sutinku, kad skaitmeninis turinys, neįrašytas į materialią laikmeną, būtų pristatytas arba paslauga būtų pradėta teikti nepasibaigus 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos ir pripažįstu, kad praradau teisę pasitraukti iš sutarties. Pardavėjas patvirtins, kad gavo aukščiau nurodytą informaciją. sutikimą elektroniniu paštu.
 5. Norint pateikti Užsakymą, būtina pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus Elektroninėje užsakymo formoje, sutikti su Taisyklių turiniu, išsiųsti užsakymą paspaudus mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“.
  1. Kliento elektroninės užsakymo formos siuntimas yra įpareigojantis valios pareiškimas sudaryti nuotolinio pardavimo sutartį pagal šias Taisykles.
  2. Nuotolinės pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta Pardavėjo elektroninės užsakymo formos priėmimo momentu, o tai patvirtinama parodant Pirkėjui pranešimą, patvirtinantį užsakymo priėmimą ir nurodant jo numerį.
  3. Sudaręs nuotolinio pardavimo sutartį, Klientas el. paštu gauna pateikto užsakymo patvirtinimą, kuriame yra: užsakymo patvirtinimas ir galutinis visų esminių Užsakymo elementų bei sudarytos nuotolinio pardavimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimas (Internetinė parduotuvė). Nuostatai kartu su priedais Nr. 1 ir 2) , Pardavėjo duomenys, Pardavėjo atsakomybė už paslaugos kokybę, apie Pardavėjo suteiktas paslaugas po pardavimo bei apie sutarties atsisakymo būdą ir pasekmes. Nurodymai, kaip ir apie sutarties atsisakymo pasekmes, yra pateikiami priede Nr.
  4. Kol Pardavėjas nepradės vykdyti užsakymo:
   1. Klientas gali pakeisti savo užsakymą naudodamasis Elektroninės užsakymo formos svetainėje esančiu techniniu sprendimu ir dar kartą eidamas visą užsakymo kelią. Užsakymo keitimas vyksta pateikiant naują, kuris pakeičia anksčiau pateiktą. Arba Kliento atliktas mokėjimas apskaitomas pagal naują užsakymą, o permokos atveju grąžinamas į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
   2. Klientas gali atšaukti savo užsakymą pasirinkdamas parinktį „Atšaukti užsakymą“, esančią puslapyje Elektroninė užsakymo forma.
  5. Klientui atšaukus užsakymą, Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina gautą apmokėjimą. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Klientas.
  6. Užsakymo apdorojimo laikas yra nuo 1 iki 7 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

§ 4. Mokėjimas

 1. Internetinė parduotuvė siūlo galimybę atsiskaityti išankstiniais apmokėjimais, grynaisiais pristatymo metu (su mokėjimu į sąskaitą po pristatymo). Mokėjimo galimybė su atidėtu mokėjimo terminu galimas individualiai su Pardavėju sutartomis situacijomis.
 2. Atsiskaityti už prekes galima tokiu būdu, kuris pasirinktas užsakymo pateikimo metu Elektroninėje užsakymo formoje.

  <br>

 3. Šiuo metu galimus mokėjimo būdus išankstinio apmokėjimo forma Internetinėje parduotuvėje rasite adresu https://cwstore.eu/lt/payments.html .

  <br>

§ 5. Pristatymas

 1. Elektroninėje užsakymo formoje Klientas pasirenka pristatymo būdą, pažymėdamas atliktą pasirinkimą.
 2. Tuo atveju, jei Klientas neatsiima Prekių, dėl ko Prekė bus grąžinta Pardavėjui - Pardavėjas gali atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prieš tai paprašęs Kliento pirkimo metu pateiktu el. vykdyti sutartį. Atsisakymas nuo sutarties vyksta Klientui pateikiant pareiškimą el.
 3. 2 punkte nurodytais atvejais Pardavėjas privalo nedelsiant grąžinti Klientui už Pirkėjo įsigytas Prekes gautą apmokėjimą.
 4. Šiuo metu internetinėje parduotuvėje galimus pristatymo būdus rasite adresu https://cwstore.eu/lt/delivery.html .

§ 6. Atsisakymas nuo sutarties – elektroninė grąžinimo forma

 1. Vartotojas, sudaręs nuotolinės prekybos sutartį, gali jos atsisakyti nenurodydamas priežasties per 30 dienų. Atsisakius nuotolinės prekybos sutarties – sutartis laikoma nesudaryta.
 2. Teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis taip pat turi Individualus verslininkas. Kiek tai nurodyta šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose apie vartotoją, jis taip pat suprantamas kaip individualus verslininkas.
 3. Sutarties atsisakymo atveju – Vartotojas padengia tik tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.
 4. Vartotojo pareiškime turi būti aiškiai išreikšta jo valia atsisakyti sutarties, ypač vartotojas gali:
  1. naudokite elektroninės grąžinimo formą, esančią Internetinės parduotuvės svetainėje: https://cwstore.eu/lt/returns-open.html .
  2. atsisakyti sutarties pasinaudojant sutarties atsisakymo forma, kuri yra Priedas Nr.2 – išsiųsdama ją Pardavėjo buveinės adresu.
  3. Pardavėjas nedelsdamas Patvarioje laikmenoje patvirtina, kad gavo 1 ir 2 punktuose nurodytu būdu pateiktą pareiškimą apie sutarties atsisakymą.
 5. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus.
 6. Terminas atsisakyti sutarties prasideda:
  1. Vykdomai sutarčiai Pardavėjas išduoda prekę, įpareigodamas perleisti jos nuosavybę – iš Vartotojo ar jo nurodyto trečiojo asmens, kuris nėra vežėjas, perėjimo prekę, o sutarties atveju, kuri:
   1. apima daug prekių, kurios pristatomos atskirai, partijomis arba dalimis – nuo ​​paskutinės prekės, partijos ar dalies perėmimo;
   2. susideda iš reguliaraus prekių pristatymo tam tikrą laikotarpį – nuo ​​pirmosios prekės perėmimo;
  2. kitoms sutartims – nuo ​​sutarties sudarymo dienos.
 7. Pareiškimo apie sutarties atsisakymą forma (šių nuostatų priedas Nr. 2) ir informacija apie sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimą (šių nuostatų priedas Nr. 1) pateikiama elektronine forma.
 8. Atsisakius Skaitmeninio turinio ar Skaitmeninės paslaugos teikimo sutarties, Pardavėjas gali neleisti vartotojui toliau naudotis Skaitmeniniu turiniu ar Skaitmenine Paslauga, ypač neleisdamas Vartotojui pasiekti Skaitmeninio Turinio ar Skaitmeninės Paslaugos.
 9. Atsisakius Skaitmeninio turinio ar Skaitmeninės paslaugos teikimo Sutarties, Vartotojas privalo nustoti naudotis šiuo Skaitmeniniu Turiniu ar Skaitmenine Paslauga ir neteikti jo prieinama trečiosioms šalims.
 10. Teisė atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties netaikoma sutartims, nurodytoms str. 2014 m. gegužės 30 d. įstatymo (2019 m. Teisės aktų leidinio 134 punktas) dėl vartotojų teisių 38, <span>m.</span>in. Susitarimai:
  1. už paslaugų suteikimą, už kurias vartotojas privalo sumokėti kainą, jeigu Pardavėjas visiškai atliko paslaugą gavęs aiškų ir išankstinį Vartotojo, kuris prieš pradedant teikti paslaugą buvo informuotas, kad po paslaugos atlikimo, sutikimą. Pardavėjas netektų teisės atsisakyti sutarties ir tai pripažino.
  2. kurioje kaina ar atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių verslininkas nekontroliuoja ir kurie gali atsirasti nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui;
  3. paslaugos objektas yra nesurenkama prekė, pagaminta pagal Vartotojo specifikacijas arba skirta jo individualiems poreikiams tenkinti;
  4. kuriai teikiamos paslaugos dalykas yra prekė, pristatyta sandarioje pakuotėje, kurios negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  5. kurių objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatomos sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  6. už ne materialioje laikmenoje pateiktą Skaitmeninio Turinio pristatymą, už kurį Vartotojas privalo sumokėti kainą, jeigu Pardavėjas pradėjo teikti paslaugą gavęs aiškų ir išankstinį Vartotojo, kuris prieš pradedant teikti paslaugą buvo informuotas apie Pardavėjui atlikus paslaugą, jis netektų teisės atsisakyti sutarties ir priimtų ją Jūsų dėmesiui;
  7. kurios objektas yra greitai gendantis arba trumpai galiojantis daiktas, o paslaugos objektas yra prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susijusios su kitomis prekėmis;
  8. už laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymą, išskyrus prenumeratos sutartį;
  9. sudarytas viešo aukciono būdu;
  10. teikiant apgyvendinimo paslaugas, išskyrus gyvenamosios paskirties, prekių gabenimą, automobilių nuomą, maitinimą, paslaugas, susijusias su laisvalaikio, pramogų, sporto ar kultūros renginiais, jeigu sutartyje nurodyta paslaugos teikimo diena ar laikotarpis;
  11. kuriuose paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurių pristatymas gali įvykti tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių verslininkas neturi kontrolė;

§ 7. Sutarties atsisakymo pasekmės

 1. Pardavėjas per 14 dienų nuo pareiškimo apie prekių pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžins Vartotojui visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas, atitinkančius pigiausią prekės pristatymo būdą. Pardavėjas.
  1. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Vartotojas.
  2. Jeigu Vartotojas, siekdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties – naudojasi Elektronine grąžinimo forma – lėšos bus grąžinamos pasirinktu būdu ir į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą.
  3. Jei Pardavėjas nepasiūlė pats atsiimti Prekių iš Vartotojo, jis gali sulaikyti iš Vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą tol, kol negrąžins Prekės arba vartotojas nepateiks jų siuntimo atgal įrodymo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau.
 2. Pardavėjas gali pasiūlyti Vartotojui prekę atsiimti pačiam. Tačiau, jeigu Pardavėjas tokio pasiūlymo nepateikė – Vartotojas turi grąžinti prekę Pardavėjui (ar Pardavėjo įgaliotam ją atsiimti asmeniui) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis atsisakė Pirkėjo. sutartis. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti prekę nepasibaigus jos galiojimo laikui. Vartotojo grąžinamos prekės turi būti siunčiamos Pardavėjo buveinės adresu.
 3. Vartotojas yra atsakingas už Prekių vertės sumažėjimą dėl to, kad jas panaudojus taip, kas viršija tai, kas būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 4. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jei Skaitmeninis turinys arba Skaitmeninė paslauga teikiama už kainos sumokėjimą ir Skaitmeninio turinio ar Skaitmeninės paslaugos neatitikimas sutarčiai yra nereikšmingas.
 5. Pardavėjas gali reikalauti grąžinti materialią laikmeną, kurioje buvo pateiktas Skaitmeninis turinys per 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos. Vartotojas grąžina vežėją nedelsiant ir Pardavėjo sąskaita.
 6. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti kainą tik toje dalyje, atitinkančioje Sutartį neatitinkantį Turinį ar Skaitmeninę paslaugą ir Skaitmeninį turinį ar Skaitmeninę paslaugą, kurios pristatymo prievolė buvo nutraukta dėl sutarties atsisakymo.

§ 8. Skundas

 1. Skundas dėl Prekės trūkumo ar Prekės neatitikimo sudarytai nuotolinio pardavimo sutarčiai gali būti pateiktas:
  1. per elektroninę skundo formą;
  2. raštu Pardavėjo buveinės adresu arba elektroniniu paštu adresu wholesale@cwstore.eu .
 2. Pranešime turi būti nurodytas Prekės trūkumas, kurį, Pirkėjo nuomone, turi, reikalauja Pardavėjo atžvilgiu ir, esant galimybei, minėtą trūkumą įforminti dokumentais bei pateikti Prekės įsigijimo Internetinėje parduotuvėje įrodymą. Pardavėjas privalo atsakyti į skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Jeigu jis per minėtą laikotarpį neatsakė, laikoma, kad skundas priimtas. Atsakymą į skundą Pardavėjas Pirkėjui pateikia raštu arba patvarioje laikmenoje.
 3. Veiksmai, kuriuos Pirkėjas turi atlikti, norėdamas pateikti skundą, įskaitant skundžiamų Prekių pristatymo Pardavėjui būdą, nurodomi atskirais Elektroninės skundo formos etapais.
 4. Pardavėjui pripažinus skundą pagrįstu: Prekės keitimo, taisymo išlaidas, įskaitant ir siuntimo išlaidas, susijusias su pretenzija dėl Prekės, apmoka Pardavėjas.
 5. Pardavėjas atsako Vartotojui, taip pat Individualiam verslininkui už Prekių neatitikimą nuotolinės prekybos sutarčiai sąlygomis, kurios išplaukia iš 2014-05-30 Vartotojų teisių akto.
  1. Pardavėjas atsako už Prekių neatitikimą nuotolinio pardavimo sutarčiai, kuri buvo jų pristatymo metu ir buvo atskleista per dvejus metus nuo to momento, išskyrus atvejus, kai Pardavėjo nurodytas Prekės galiojimo laikas yra ilgesnis.
  2. Pardavėjas pataiso arba pakeičia Prekes per 14 dienų nuo skundo priėmimo dienos. Remonto ar keitimo išlaidas, įskaitant pašto, transportavimo, darbo ir medžiagų išlaidas, apmoka Pardavėjas.
  3. Vartotojas pateikia Pardavėjui taisomas arba keičiamas Prekes. Pardavėjas atsiima Prekes savo lėšomis.
 6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes be defektų ir atsako Verslininkui už įsigytų Prekių trūkumus Civiliniame kodekse nustatytais terminais.
 7. Skaitmeninis turinys arba skaitmeninės paslaugos vartotojui ar individualiam verslininkui teikiamos sąlygomis, kurios išplaukia iš 2014-05-30 Vartotojų teisių įstatymo.
  1. Skaitmeninis turinys laikomas pristatytu, kai Vartotojui ar fiziniam ar virtualiam įrenginiui, kurį Vartotojas pasirinko šiam tikslui, yra prieinamas Skaitmeninis turinys arba priemonės, leidžiančios pasiekti Skaitmeninį turinį arba atsisiųsti Skaitmeninį Turinį, arba kai Vartotojas ar pan. įrenginys turi prieigą prie jo.
  2. Skaitmeninė paslauga laikoma suteikta, kai Vartotojas arba Vartotojo tam tikslui pasirinktas fizinis ar virtualus įrenginys prie jos prisijungia.
  3. Pardavėjas privalo suderinti Skaitmeninį turinį ar Skaitmeninę paslaugą per 21 dieną nuo to momento, kai vartotojas Pardavėją informavo apie sutarties nesilaikymą, ir nesukeldamas vartotojui pernelyg didelių nepatogumų, atsižvelgdamas į jų pobūdį. ir kokiu tikslu jie naudojami. Skaitmeninio turinio ar Skaitmeninės paslaugos suderinimo su Sutartimi išlaidas apmoka Pardavėjas.

§ 9. Nuomonės

 1. Nuomonę apie užsakymo tvarkymą arba nuomonę apie Prekę galima pateikti apsilankymo Internetinėje parduotuvėje metu paspaudus prie Prekės esančią sąsają arba paspaudus nuorodą el. Nuomonės pateikimas yra savanoriškas ir nemokamas. Kaip vieno užsakymo dalį – Klientas turi galimybę aukščiau paminėtą Nuomonę pridėti tik vieną kartą.
 2. Kaip dalis aukščiau Klientas gali įvertinti žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 ir pridėti žodinį pareiškimą, kurio apimtis yra 65535 žodžiai.
 3. Įvertinimai saugomi ir viešai rodomi Internetinės parduotuvės svetainėje.
 4. Pardavėjas patvirtina Nuomones naudodamas el. pašto adresą, kuris buvo naudojamas tam tikros Prekės pirkimo procese. Nuomonė, kurią paskelbia asmuo, naudodamasis pirkimo procese naudotu elektroninio pašto adresu – Parduotuvės svetainėje pažymėta komentaru „nuomonė patvirtinta perkant“. Bet kuri kita nuomonė pažymėta kaip „apžvalga nepatvirtinta perkant“.
 5. Pardavėjas gali skelbti nuomones apie tam tikrą Prekę iš kitų savo internetinių parduotuvių.
 6. Pardavėjas Nuomonės turinio ar apdovanotų žvaigždžių nekeičia.
 7. Pirkėjas yra visiškai ir nepriklausomai atsakingas už pareiškimą, pateiktą kaip Nuomonės dalį. Pardavėjas turi teisę pašalinti Nuomonę iš įstatymų ir šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis.
 8. Nepriimtina skelbti turinį, kuriame yra tikrovės neatitinkančios, klaidinančios, vulgarios, agresyvios, įžeidžiančios informacijos arba kuris akivaizdžiai laikomas neatitinkančiu gerų manierų. Taip pat nepriimtina skelbti turinį, kuris yra neteisėtas, pažeidžia trečiųjų šalių teises arba yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas.
 9. Klientas įsipareigoja neskelbti turinio, kuriame yra nuorodų į išorinius tinklalapius, kurie yra reklaminio ar reklaminio pobūdžio arba kuriuose yra trečiųjų šalių asmens duomenų.
 10. Aišku Kliento pageidavimu Nuomonės turinys gali būti slepiamas nuo kitų Parduotuvės vartotojų, tačiau suteiktas įvertinimas žvaigždutėmis įskaitomas į bendrą Parduotuvės ir Prekių įvertinimą.

§ 10. Intelektinė nuosavybė

 1. Klientas pareiškia, kad jis neturi jokių teisių, įskaitant autorių ar gretutinių teisių į jo patalpintus Atsiliepimus ir pareiškimus, išskyrus teisę naudotis Internetine parduotuve Taisyklėse nurodytu būdu. Klientas neturi teisės įrašinėti, atgaminti, dalytis, viešinti ar platinti turinį, nebent toks leidimas kyla iš įstatymų ar taisyklių.
 2. Klientas neturi teisės kištis į turinį, ypač jis neturi teisės kištis į Internetinės parduotuvės turinį, struktūrą, formą, grafiką, veikimo mechanizmą ar kitus elementus.
 3. Skelbdamas Internetinėje parduotuvėje nuomones, kurios yra kūriniai 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo prasme, Klientas suteikia Pardavėjui neišimtinę, nemokamą ir neribotą laiko ir teritorijos licenciją naudoti Pardavėjo kūrinius, kartu su teise į sublicenciją, kuri apima kūrinio padarymą viešai prieinamu tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų jį pasiekti pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (internete). Licencija suteikiama visoms jos išdavimo metu žinomoms eksploatavimo sritims, ypač šioms naudojimo sritims:
  1. įrašant ir padauginant kūrinį bet kokia technika – ypač spausdinant, reprografiškai, magnetiniu įrašymu, skaitmeniniu, t. y. naudojant bet kokias technikas bet kurioje garso ir vaizdo laikmenoje, ypač garso ir vaizdo diskuose, kompaktiniuose diskuose, kompiuterių diskuose, daugialypės terpės pavidalu tinklą, įskaitant internetą ir susijusias tiesiogines paslaugas bei įrašo atkūrimą, įrašymą, naudojimą internete, reklamą, įrašo atkūrimą elektronine forma kompiuterio atmintyje ir vidiniuose bei išoriniuose tinkluose,
  2. naudojant visą kūrinį ar jo fragmentus ar bet kokius elementus su galimybe jį modifikuoti, atsižvelgiant į tam tikros interneto laikmenos esmę – visuose leidiniuose, ypač internetiniuose, skaitmeniniuose, biuleteniuose ir informacijoje, atskirai arba kartu su kitais kūriniais ar fragmentais darbų; visas arba iš dalies naudojimas reklamai ir reklamai, ypač garso ir vaizdo, garso ir žiniasklaidos reklamos forma.
  3. prekiaujant originalu ar jo kopijomis, kuriose buvo įrašytas kūrinys – prekyba, skolinimas, originalo ar kopijų nuoma,
  4. platinant kūrinį kitu, nei nurodyta aukščiau, būdu – viešas atlikimas, demonstravimas, demonstravimas, atgaminimas, transliavimas ir retransliavimas, taip pat kūrinio padarymas viešai prieinamu taip, kad kiekvienas galėtų jį pasiekti tam tikroje vietoje. ir jų pasirinktas laikas,
  5. kūrinių naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslais;
 4. Kliento atliktas paskyros pašalinimas arba peržiūra pagal 9 skyriaus 8 punktą neturi įtakos aukščiau nurodytos licencijos galiojimui.

§ 11. Prenumeratos pardavimo taisyklės

 1. Pardavėjas Pirkėjui gali teikti elektroninę paslaugą Prenumeratos forma.
 2. Prenumeratos naudojimas leidžia cikliškai pristatyti pasirinktas Prekes Kliento nurodytais intervalais, nereikalaujant papildomų užsakymų iki Prenumeratos pabaigos. Apmokėjimas už Abonementą atliekamas Pasikartojančių mokėjimų mechanizmu ir tik viena mokėjimo kortele.
 3. Atsiejus mokėjimo kortelę nuo Prenumeratos, Prenumerata bus nutraukta. Kaip prenumeratos dalis, negalima atsiskaityti grynaisiais pristatymo metu.
 4. Pirkėjas sudaro Prenumeratą pasirinkdamas šią pirkimo formą Elektroninėje užsakymo formoje. Patvirtinimas apie Prenumeratos sukūrimą nedelsiant išsiunčiamas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu atliekant pirmąjį užsakymą.
 5. Klientas tvarko Prenumeratą per Paskyrą pagal galimas parinktis. Prenumerata taip pat gali būti nutraukta susisiekus su parduotuvės paslauga wholesale@cwstore.eu .
 6. Prenumerata sudaroma neribotam laikui. Prenumeratą galite bet kada nutraukti.
 7. Pardavėjas turi teisę Prenumeratos metu keisti Prekių kainas, apie kurias Pirkėjas informuojamas punkte nurodytu el. 8.
 8. Pardavėjas siunčia Pirkėjui elektroninį laišką apie Prenumeratos užsakymo sudarymą, nurodydamas jo temą, kiekį, kainą, užbaigimo datą ir planuojamo lėšų išėmimo iš kortelės datą. Be to, Pardavėjas informuoja Pirkėją apie galimybę nutraukti Prenumeratą pridėdamas nuorodą ir datą, iki kurios ji įsigalios. Klientas negali sumokėti už Prenumeratos užsakymą jokiu kitu būdu, kaip tik per prijungtą mokėjimo kortelę.
 9. Nepavykus nuskaityti mokėjimo kortelės, Klientas bus informuotas el. paštu apie negalėjimą atsiimti mokėjimo. Galimos priežastys, dėl kurių negalima atsiimti mokėjimo: lėšų trūkumas mokėjimo kortelėje, kortelės galiojimo laikas arba techninės problemos.
 10. Pasibaigus su Prenumerata susietos kortelės galiojimo laikui, Prenumerata nutraukiama.
 11. Prenumeratos užsakymas bus tvarkomas tik sėkmingai nurašius lėšas iš mokėjimo kortelės.
 12. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Prenumeratos, apie kurią Pirkėją informuos el.paštu arba telefonu.
 13. Klientas elektroniniu paštu arba telefonu bus informuojamas apie Prenumeratos užsakymo įvykdymo negalėjimą, ypač dėl Prekių trūkumo Pardavėjo sandėlyje. Esant tokiai situacijai, Prenumeratos užsakymo, kaip ir vėlesnių, įvykdymo data gali keistis.

§ 12. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios naudojimo sąlygos įsigalioja nuo datos 2017.02.01 .
 2. Kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu pakeitus ar panaikinus kurią nors iš šių Taisyklių nuostatų, likusios nuostatos lieka galioti ir yra privalomos Pardavėjui bei Klientui.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles. Visos sutartys, sudarytos iki naujųjų nuostatų įsigaliojimo datos, yra įgyvendinamos remiantis taisyklėmis, kurios galiojo sutarties sudarymo dieną.
 4. Bet kokiems su Taisyklėmis susijusiems ginčams spręsti taikoma Lenkijos teisė. Šiuos ginčus spręs vietos kompetentingas bendras teismas. Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat gali pasinaudoti neteisminiais skundų nagrinėjimo ir pretenzijų pateikimo būdais. Visą informaciją apie neteisminius skundų nagrinėjimo ir pretenzijų nagrinėjimo būdus galima rasti Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos svetainėje adresu www.uokik.gov.pl. Kartu informuojame, kad nurodytos procedūros yra savanoriškos ir su jomis turi susitarti abi šalys.
 5. Vadovaudamiesi 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 524/2013, informuojame, kad vartotojų ir verslininkų ginčų internetu sprendimo platforma yra prieinama adresu https://ec..europa.eu/consumers/odr ES lygmeniu (ODR platforma). GES platforma – tai svetainė su visapusišku paslaugų tašku vartotojams ir verslininkams, siekiantiems neteisminio ginčo dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pardavimo internetu ar paslaugų sutarties, sprendimo.

§ 13. 1 priedas – Informacija apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties

 1. Vartotojas ir individualus verslininkas turi teisę atsisakyti sutarties šiomis sąlygomis.

  Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 30 dienų nenurodydami jokios priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi po 30 dienų:

  1. pirkimo-pardavimo sutarties atveju – nuo ​​tos dienos, kai jūs gavote prekę arba kai ją gavo jūsų nurodytas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas;
  2. jei sudaroma sutartis, pagal kurią reikalaujama perduoti nuosavybės teisę į daugelį daiktų, kurie pristatomi atskirai nuo tos dienos, kai jūs gavote paskutinę prekę arba kai trečioji šalis, išskyrus vežėją ir jūsų nurodyta, gavo daiktą. paskutinė prekė;
  3. jei sutartis įpareigoja perduoti nuosavybės teisę į siuntomis ar dalimis pristatytus daiktus, nuo tos dienos, kai jūs gavote paskutinę siuntą ar dalį arba kai ją gavo jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją. paskutinės partijos ar dalies turėjimas;
  4. sutarčių dėl reguliaraus prekių pristatymo terminuotam laikotarpiui – nuo ​​tos dienos, kai jūs gavote pirmąją prekę arba kai trečioji šalis, kuri nėra jūsų nurodytas vežėjas, gavo pirmąją daiktas;
  5. sutarčių, kurių objektas yra paslaugų ar skaitmeninio turinio, kuris nėra teikiamas materialioje laikmenoje, teikimas – nuo ​​sutarties sudarymo dienos.
 2. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti, t. y.: CW Global Sp. z o.o., Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Lenkija, +48798990447, wholesale@cwstore.eu apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, faksu ar el. paštu).
 3. Galite naudoti pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.
 4. Taip pat galite užpildyti Elektroninės prekių grąžinimo formą, kurią rasite Internetinės parduotuvės svetainėje: https://cwstore.eu/lt/returns-open.html . Jei pasinaudosite šia galimybe, patvariojoje laikmenoje iš karto išsiųsime informacijos apie sutarties atsisakymą gavimo patvirtinimą.
 5. Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, Jums pakanka prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui atsiųsti informaciją apie savo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą.
 6. Jei atsisakysite šios sutarties, mes jums grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jūsų pasirinkto pristatymo tipo, kuris nėra pigiausias pasiūlytas standartinis pristatymas). mes), nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties. Mokėjimą grąžinsime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip.
 7. Sutarčių, pagal kurias reikalaujama perduoti daiktų nuosavybės teisę, sutarties atsisakymo atveju mes nesiūlėme atsiimti Prekių - mes sulaikysime mokėjimo grąžinimą, kol gausime prekę arba kol gausime įrodymą jo grąžinimas, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 8. Grąžinamą prekę prašome siųsti šiuo adresu: CW Global Sp. z o.o., Tarnowska 23/2, 61-323 Poznań Lenkija nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie savo atsisakymą nuo šios sutarties. Termino laikomasi, jei grąžinate prekę nepasibaigus 14 dienų terminui. Jūs turėsite padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.
 9. Dėl Prekės svorio ir matmenų sutarties atsisakymo atveju – Prekių grąžinimas gali kainuoti didesnes nei įprastas pašto išlaidas. Norint pasinaudoti kurjerių kompanijų paslaugomis, gali tekti siuntą siųsti ant padėklo, kuris yra brangesnis nei paprastas pašto siuntas.

§ 14. 2 priedas – Pavyzdinė atsisakymo forma

pixel